Mục bá

trang định hướng Wikimedia

Mục Bá (chữ Hán: 穆伯) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc hoặc những đại thần đời sau trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa