Mục đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Mục Đế)

Mục Đế (chữ Hán: 穆帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa