Mục Vương Phi (chữ Hán:穆王妃) là thụy hiệu của một số vị Vương phi trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi