Văn Mục Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Văn Mục hoàng hậu)

Văn Mục Hoàng Hậu (chữ Hán: 文穆皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử chế độ quân chủkhu vực Á Đông.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi