Mục tử (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Mục tử)

Mục Tử (chữ Hán: 穆子) là thụy hiệu của số vị khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc và vài vị đại thần đời sau trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Trường hợp khác sửa

Xem thêm sửa