Mục thúc

(đổi hướng từ Mục Thúc)

Mục Thúc (chữ Hán: 穆叔) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi