Văn trọng

trang định hướng Wikimedia

Văn Trọng (chữ Hán: 文仲) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa