Văn Huệ Vương (chữ Hán:文惠王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số nhân vật lịch sử ở khu vực Á Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa