Điệu Huệ Vương

trang định hướng Wikimedia

Điệu Huệ Vương (chữ Hán: 悼惠王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa