Kỳ Huệ vương

Kỳ Huệ Vương trong Tiếng Việtthụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị vương gia thời phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu Kỳ Huệ Vương (岐惠王)Sửa đổi

Tước hiệu Kỳ Huệ Vương (祁惠王)Sửa đổi

Nguồn dẫnSửa đổi

Xem thêmSửa đổi