Kỳ Huệ Vương trong Tiếng Việtthụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị vương gia thời phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu Kỳ Huệ Vương (岐惠王) sửa

Tước hiệu Kỳ Huệ Vương (祁惠王) sửa

Nguồn dẫn sửa

Xem thêm sửa