Tĩnh Huệ Vương (chữ Hán:靖惠王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa