Tuyên Huệ Vương

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Huệ Vương (chữ Hán: 宣惠王) là thụy hiệu của một số vị quân chủchư hầu hoặc phiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa