Trang Huệ Vương (chữ Hán: 莊惠王, k. 1104 TCN—k. 1057 TCN) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương hoặc ngoại thích trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa