Trung Huệ Vương (chữ Hán:忠惠王) là thụy hiệu hoặc phong hiệu của một số nhân vật lịch sửkhu vực Á Đông.

Phong hiệu Sửa đổi

Thụy hiệu Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi