Trung Huệ Vương (chữ Hán:忠惠王) là thụy hiệu hoặc phong hiệu của một số nhân vật lịch sửkhu vực Á Đông.

Phong hiệu sửa

Thụy hiệu sửa

Xem thêm sửa