Hiến Hiếu Đại Vương

trang định hướng Wikimedia

Hiến Hiếu Đại Vương (chữ Hán 憲孝大王 hoặc 獻孝大王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ ở khu vực Á Đông thời phong kiến phiên âm theo Tiếng Việt.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa