Trung Tuyên vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trung Tuyên Vương)

Trung Tuyên Vương (chữ Hán: 忠宣王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử ở khu vực Viễn Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa