Cung Tuyên vương

trang định hướng Wikimedia

Cung Tuyên Vương (chữ Hán:恭宣王) là tước hiệu hoặc thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử rất quan trọng ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Tước hiệu

sửa

Thụy hiệu

sửa

Xem thêm

sửa