Cung Túc vương

(đổi hướng từ Cung Túc Vương)

Cung Túc Vương (chữ Hán: 恭肅王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị vương gia thời phong kiến trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi