Cung Hoàng (chữ Hán:恭皇) là thụy hiệu của một số vị vua trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi