Cung Bá (chữ Hán:宮伯 hoặc 共伯 hay 恭伯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Cung Bá (宮伯) sửa

Danh sách Cung Bá (共伯) sửa

Danh sách Cung Bá (恭伯) sửa

Xem thêm sửa