Trang Hiếu Đại Vương

Trang Hiếu Đại Vương (chữ Hán:莊孝大王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Triều Tiên thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa