Hiển Hiếu Đại Vương

Hiển Hiếu Đại Vương (chữ Hán:顯孝大王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử bán đảo Triều Tiên thời phong kiến.

Danh sách

sửa
  • Cao Ly Hiển Hiếu Đại Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Trung Mục Hiển Hiếu Đại Vương, có khi chỉ lấy hai chữ đầu mà gọi là Trung Mục Vương)
  • Triều Tiên Hiển Hiếu Đại Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Trang Thuận Chí Hành Thuần Đức Anh Mô Nghị Liệt Chương Nghĩa Hồng Luân Quang Nhân Đôn Hy Thể Thiên Kiến Cực Thánh Công Thần Hoá Đại Thành Quảng Vận Khai Thái Cơ Vĩnh Nghiêu Minh Thuấn Triết Càn Kiến Khôn Ninh Phối Mệnh Thuỳ Thống Cảnh Lịch Hồng Hưu Trung Hoà Long Đạo Túc Trang Chương Huân Chính Văn Tuyên Vũ Hy Kính Hiển Hiếu Đại Vương, có khi chỉ lấy hai chữ đầu mà gọi là Trang Thuận Vương vì hai chữ này do thiên tử nhà Thanh ban tặng)

Xem thêm

sửa