Nhân Hiếu Đại Vương

Nhân Hiếu Đại Vương (chữ Hán:仁孝大王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa
  • Cao Ly Nhân Hiếu Đại Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Chương Thánh Cương Chính Minh Đới Nhân Hiếu Đại Vương, cũng có khi gọi là Chương Thánh Vương theo hai chữ đầu)
  • Triều Tiên Nhân Hiếu Đại Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Huệ Trang Thừa Thiên Thể Đạo Liệt Văn Anh Võ Chí Đức Long Công Thánh Thần Minh Duệ Khâm Túc Nhân Hiếu Đại Vương, đôi khi chỉ dùng hai chữ đầu tiên mà gọi là Huệ Trang Vương)

Xem thêm

sửa