Cao Ly Hiến Hiếu Đại Vương

Cao Ly Hiến Hiếu Đại Vương có thể là những vị quân chủ nhà Cao Ly sau theo phiên âm Tiếng Việt.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi