Hiếu Hiến Vương (chữ Hán:孝憲王 hoặc 孝獻王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử quan trọng ở khu vực Viễn Đông.

Danh sách sửa

Hiếu Hiến Vương (孝獻王) sửa

  • Tây Tấn Đông Hải Hiếu Hiến Vương Tư Mã Việt
  • Lưu Tống Lư Lăng Hiếu Hiến Vương Lưu Nghĩa Chân (thời Đông Tấn có tước hiệu Quế Dương Hiếu Hiến Công)

Hiếu Hiến Vương (孝憲王) sửa

Xem thêm sửa