Hưng Hiến vương

Hưng Hiến Vương (chữ Hán:興憲王 hoặc 興獻王) trong Tiếng Việtthụy hiệu kèm phong hiệu hoặc tước hiệu của một số nhân vật lịch sử ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Tước hiệu Hưng Hiến Vương (興憲王)Sửa đổi

Thụy hiệu kèm phong hiệu Hưng Hiến Vương (興獻王)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi