Hưng Vương

trang định hướng Wikimedia

Hưng Vương (chữ Hán: 興王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ ở khu vực Viễn Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa