Hoang Vương

trang định hướng Wikimedia

Hoang Vương (chữ Hán: 荒王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa