Hoang Công (chữ Hán:荒公) là thụy hiệu của một số vị quốc công hoặc quận công trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc

Danh sách sửa

  • Lưu Tống An Thành Hoang Công Hà Húc
  • Đường triều Dĩnh Xuyên Hoang Công Nguyên Tải (có thụy hiệu khác là Trung công, trước đây từng làm Hứa Xương Hoang Tử hoặc Hứa Xương Trung Tử)

Xem thêm sửa