Ly Vương

trang định hướng Wikimedia

Ly Vương (chữ Hán: 釐王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi