Ly Hầu

trang định hướng Wikimedia

Ly Hầu (chữ Hán: 釐侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa