Bác Dương Ly Hầu

trang định hướng Wikimedia

Bác Dương Ly Hầu (chữ Hán:博阳釐侯) có thể là những nhân vật lịch sử trùng cả tước hiệuthụy hiệu sau:

Danh sách sửa

  • Tây Hán Bác Dương Ly Hầu Bính Tịnh: vị quân chủ thứ 4 của nước Bác Dương thời Tây Hán, cha của Bính Thắng Khách.
  • Tây Hán Bác Dương Ly Hầu Bính Thắng Khách: vị vua thứ 5 của nước Bác Dương thời Tây Hán, con của Bính Tịnh.

Xem thêm sửa