An Viễn Vũ Tương Hầu

An Viễn Vũ Tương Hầu (chữ Hán:安远武襄侯) có thể là một số nhân vật lịch sử có trùng cả tước hiệuthụy hiệu sau:

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi