Át Thị Cung Hầu

trang định hướng Wikimedia

Át Thị Cung Hầu (chữ Hán:阏氏共侯) có thể là những nhân vật lịch sử vừa trùng tước hiệu lại khớp cả thụy hiệu sau:

Danh sáchSửa đổi

  • Tây Hán Át Thị Cung Hầu Phùng Đà, quân chủ đời thứ 2 của nước Át Thị, tại vị 1 năm.
  • Tây Hán Át Thị Cung Hầu Phùng Thắng, quân chủ đời thứ 4 của nước Át Thị, cháu nội Phùng Đà, tại vị 13 năm.

Xem thêmSửa đổi