Hàn Vũ tử (giản thể: 韩武子; phồn thể: 韓武子) có thể là thụy hiệu của: