Phạm Hiến tử

trang định hướng Wikimedia

Phạm Hiến tử (chữ Hán:范献子) có thể là:

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Sĩ Phú và Sĩ Ưởng là người cùng nội tộc, Sĩ Phú với ông nội Sĩ Ưởng là Sĩ Tiếp quan hệ huyết thống hàng "cháu chú cháu bác", như vậy Sĩ Phú thuộc hàng "ông chú họ" của Sĩ Ưởng. Đa phần các thư tịch cổ đều ghi chép Sĩ Ưởng là Phạm Hiến Tử, riêng sách Quốc Ngữ mục Tấn ngữ thì ghi rõ Sĩ Phú cũng có thụy hiệu Phạm Hiến Tử.