Hưng Đế

trang định hướng Wikimedia

Hưng Đế (chữ Hán: 興帝) là xưng hiệu hoặc thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử quan trọng ở phương Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa