Hưng Tông

trang định hướng Wikimedia

Hưng Tông (chữ Hán 興宗) là miếu hiệu của một số vị vua trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Tên người

sửa

Xem thêm

sửa