Hưng Liêu đế Quốc (흥료제국, 大興遼帝國) (1029–1030) được thành lập bởi Đại Diên Lâm (Dae Yeon-rim), người là hậu duệ đời thứ 7 của Bột Hải Cao Vương, người sáng lập nên Bột Hải.

Hưng Liêu đế Quốc

Hưng Liêu Quốc được thành lập khi Tướng Đại Diên Lâm tập hợp những người gốc Bột Hải. Ông lập nên vương quốc tại khu vực phía tây của lãnh thổ Bột Hải trước đó. Sự sụp đổ của Hưng Liêu Quốc là một việc rất bi kịch, do một kẻ phản bội, người là phó lãnh đạo của chính Đại Diên Lâm. Khi nhà Liêu xâm lược và cố gắng chinh phục vương quốc, trong tất cả cửa thành chỉ còn một chiếc là đứng vững. Những cửa thành của thành cuối cùng đã bị mở từ bên trong bởi người phó tướng này của Đại Diên Lâm, và cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của một vương quốc ngắn ngủi, và lịch sử không còn rõ số phận của Đại Diên Lâm cũng các tướng trung thành với ông. Sau đó, vua Cao Ly thấy vậy đã xưng thần nạp cống với Khiết Đan.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi