Văn Hiến Đế (chữ Hán:文献帝) là thụy hiệu của một số vị chưa bao giờ ngồi trên ngai vàng nhưng được hậu duệ làm hoàng đế truy tôn.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa