Văn Hiến hầu (tước hiệu)

(Đổi hướng từ Văn Hiến hầu)

Văn Hiến Hầu (chữ Hán:文献侯 hoặc 文憲侯) trong Tiếng Việtthụy hiệu của một số vị hầu tước thời phong kiến bên Trung Quốc.

Danh sách Văn Hiến Hầu (文憲侯) sửa

Danh sách Văn Hiến Hầu (文献侯) sửa

  • Đông Tấn Vũ Cương Văn Hiến Hầu Vương Đạo (sau được tiến phong làm Thủy Hưng Văn Hiến Công, trước đó từng làm Tức Khâu Văn Hiến Tử)

Xem thêm sửa