Hiến hầu

trang định hướng Wikimedia

Hiến Hầu (chữ Hán: 獻侯 hoặc 憲侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu hay phiên vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốcbán đảo Triều Tiên.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa