Hiến Thế Tử (chữ Hán:献世子) là thụy hiệu của một số vị Thế tử trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi