Trang Kính thái tử

trang định hướng Wikimedia

Trang Kính Thái Tử (chữ Hán:莊敬太子) là thụy hiệu của một số vị thái tử nhà Minh trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa