Hoài Thái tử (chữ Hán:怀太子) là thụy hiệu của một số vị thái tử trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa