Hoài công

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hoài Công)

Hoài Công (chữ Hán 懷公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, cũng như Hoài Đế, thông thường những vị quân chủ này khi chết đều ở xa tổ quốc.

Danh sách sửa

Trường hợp khác sửa

Xem thêm sửa