Hoài hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hoài Hầu)

Hoài Hầu (chữ Hán: 懷侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa