Điệu Hoài vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Điệu Hoài Vương)

Điệu Hoài Vương (chữ Hán: 悼懷王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa