Phù Điệu Vương (chữ Hán:涪悼王) có thể là những vị phiên vương sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa