Lương Điệu vương

(Đổi hướng từ Lương Điệu Vương)

Lương Điệu Vương (chữ Hán:梁悼王) là có thể là những nhân vật lịch sử sau:

Danh sáchSửa đổi

  • Thục Hán Lương Điệu Vương Lưu Lý (hoặc An Bình Điệu Vương)
  • Đường triều Lương Điệu Vương Lý Ảm (còn gọi là Thục Điệu Vương hoặc Phù Lăng Điệu quận vương)

Xem thêmSửa đổi